PRZEGLĄD ZAPALNIKÓW DO AMUNICJI ARTYLERYJSKIEJ STOSOWANYCH W AUSTRO-WĘGRZECH

 

ZAPALNIKI POJEDYNCZEGO DZIAŁANIA

    Zapalniki pojedynczego działania, jak sama nazwa wskazuje pozwalały wyłącznie na odpalenie ładunku wybuchowego znajdującego się wewnątrz pocisku po pewnym czasie w danym punkcie toru lotu pocisku (zapalniki czasowe) lub w momencie uderzenia pocisku o podłoże (zapalniki uderzeniowe). Taki sposób działania wyraźnie rozgraniczał różnicę pomiędzy pociskami typu szrapnel i granat (wyjątkową kombinacją był pocisk stosowany w artylerii polowej o nazwie granat-szrapnel, który był pociskiem typu szrapnel z zapalnikiem typu granat wkręconym do pocisku przy życiu dodatkowej przejściówki niwelującej różnice w konstrukcji pocisku i zapalnika). Zapalniki czasowe powodowały odpalenie ładunku wybuchowego umieszczonego w pocisku po czasie na jaki były nastawione "zaostrzone", odbywało się to poprzez spalaniu się prochu w kanale zapalnika i przekazanie ognia kanałem do detonatora. Zapalniki typu granat działały przy wykorzystaniu siły bezwładności, w momencie uderzenia pocisku o podłoże.

Zapalniki czasowy i uderzeniowy Wz 1861

Zapalnik czasowy Wz 1863

Zapalnik uderzeniowy Wz 1861 do pocisków dużego kalibru

Zapalnik czasowy Wz 1861/66

Zapalniki uderzeniowy i czasowy Wz 1875

Zapalniki uderzeniowy Wz 1880 i czasowy  Wz 1880 K

Zapalnik czasowy Wz 1875/85

Zapalnik uderzeniowy  denny Wz 1880

Zapalnik uderzeniowy Wz 1901

Zapalnik uderzeniowy Wz 1906

Zapalnik czasowy Wz 1875/85

Zapalnik czasowy Wz 1880 K

Zapalnik uderzeniowy Wz 1875

Zapalnik uderzeniowy Wz 1880

Zapalnik uderzeniowy Wz 1908

Zapalnik uderzeniowy denny Wz 1909

Zapalnik uderzeniowy denny Wz 1909 rozłożony na części: detonator, przejściówka i zapłonnik

 

 

 

 

 

 

ZAPALNIKI PODWÓJNEGO DZIAŁANIA

    Zapalniki podwójnego działania zmieniły w zasadniczy sposób działanie pocisków artyleryjskich, które poprzez dotychczas stosowane zapalniki czasowe pojedynczego działania niejednokrotnie stawały się niewypałami na skutek nie przekazania zapłonu do ładunku detonującego. Zapalniki podwójnego działania poza mechanizmem czasowym (system pierścieni nastawnych z kanałami wypełnionymi prochem, który palił się przez zadany czas, po czym przekazywał ogień do zapłonnika) zostały rozbudowane o część zapalnika uderzeniowego, który miał zadziałać na wypadek nie przekazania płomienia zapalającego z kanałów pierścieni nastawnych, jednak dopiero w momencie uderzenia pocisku o podłoże, na które padał pocisk. Zapalniki te stosowano do różnych typów pocisków, a w tym: granatów, pocisków zapalających, pocisków oświetleniowych i gazowych. Zapalniki pojedynczego działania pozostały w użyciu w pociskach typu miny (zapalniki uderzeniowe - zapalniki bez zwłoki) i granaty (zapalniki uderzeniowe denne - zapalniki bez i ze zwłoką).

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1891.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1893 a.

Zapalnik podwójnego działania Wz 1893 a i Wz1893 b skręcone ze sobą.

Zapalnik podwójnego działania Wz 1895

Zapalnik podwójnego działania  Wz 1896

Zapalnik podwójnego działania  Wz 1899 - odmiana do pocisku typu granat.

Zapalnik podwójnego działania  Wz 1899 - odmiana do pocisku typu granat, modyfikacja z 1910 roku.

Zapalnik podwójnego działania  Wz 1899 - odmiana do pocisku typu szrapnel.

Zapalnik podwójnego działania  Wz 1899 - odmiana do pocisku typu szrapnel do 7 cm armaty górskiej Wz 1899.

Zapalnik podwójnego działania  Wz 1905 - odmiana do pocisku typu szrapnel.

Zapalnik podwójnego działania  Wz 1912 a.

Zapalnik podwójnego działania            Wz 1891 b.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1893 a.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1893 b.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1895.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1895/1.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1896 a.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1896 c.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1899 do 7 cm szrapnela.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1899 do 10 cm szrapnela.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1905 do szrapnela.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1908 do szrapnela.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1905 do szrapnela.

Zapalniki podwójnego działania Wz 1908 a do pocisku typu szrapnel w odmianie z cynkowymi korpusami.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1909 do 10 cm szrapnela.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1912 a do pocisku typu szrapnel.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1912 a do pocisku typu szrapnel.

Zapalnik podwójnego działania         Wz 1912 b do pocisku typu szrapnel.

Zapalnik podwójnego działania Wz 1914 zniszczony podczas eksplozji pocisku.

POWRÓT