MATERIAŁ ARTYLERYJSKI UŻYWANY W c. i k. ARMII W LATACH 1860-1918

 

DZIAŁA ŁADOWANE OD PRZODU

 

ARMATY

1)  8 cm ARMATA POLOWA Wz 1863

2)  9,5 cm ARMATA POLOWA Wz 1859

3)  10 cm ARMATA POLOWA Wz 1863

4)  12 cm ARMATA OBRONNA Wz 1842

5)  12 cm ARMATA BATERYJNA Wz 1859

6)  15 cm ARMATA BATERYJNA Wz 1859

7)  15 cm LEKKA ARMATA DO GRANATÓW Wz 1859

8)  15 cm CIĘŻKA ARMATA DO GRANATÓW Wz 1859

 

MO¬DZIERZE

9)  24 cm MO¬DZIERZ Wz 1859

10)  30 cm MO¬DZIERZ Wz 1859

 

HAUBICE

11)  15 cm HAUBICA POLOW ¦REDNIEJ DŁUGO¦CI Wz 1854

12) 15 cm KRÓTKA HAUBICA BATERYJNA Wz 1859

13) 24 cm HAUBICA BATERYJNA Wz 1859

 

 

DZIAŁA ŁADOWANE OD TYŁU

 

DZIAŁKA PIECHOTY

1) 3,7 cm ARMATA OKOPOWA (GÓRSKA) Wz 1913

2) 3,7 cm DZIAŁKO PIECHOTY Wz 1915

3) 3,7 cm DZIAŁKO PIECHOTY Wz 1916

 

DZIAŁA ARTYLERII POLOWEJ

4) 7,5 cm ARMATA POLOWA Wz 1911 - TYP CHIŃSKI

5) 8 cm ARMATA POLOWA Wz 1875

6) 8 cm ARMATA POLOWA Wz 1875/96

7) 8 cm ARMATA POLOWA Wz 1905

8) 8 cm ARMATA POLOWA Wz 1905/08

9) 8 cm ARMATA POLOWA Wz 1917

10) 8 cm ARMATA POLOWA Wz 1918 Böhler

11) 9 cm ARMATA POLOWA Wz 1875

12) 9 cm ARMATA POLOWA Wz 1875/96

13) 9 cm ARMATA POLOWA Wz 1875/1915

14) 10 cm HAUBICA POLOWA Wz 1899

15) 10 cm HAUBICA POLOWA Wz 1914

16) 10,4 cm ARMATA POLOWA Wz 1915

17) 10,4 cm HAUBICA POLOWA Wz 1914 - TYP CHIŃSKI

18) 10,5 cm HAUBICA POLOWA Wz 1914 - TYP TURECKI

19) 15 cm HAUBICA POLOWA Wz 1894

20) 15 cm HAUBICA POLOWA Wz 1899

21) 15 cm HAUBICA POLOWA Wz 1899/04

22) 15 cm HAUBICA POLOWA Wz 1914

23) 15 cm HAUBICA POLOWA Wz 1914/16

 

DZIAŁA ARTYLERII GÓRSKIEJ

24) 7 cm ARMATA GÓRSKA Wz 1875

25) 7 cm ARMATA GÓRSKA Wz 1899

26) 7 cm ARMATA GÓRSKA Wz 1908

27) 7 cm ARMATA GÓRSKA Wz 1909

28) 7,5 cm ARMATA GÓRSKA z 1914 r. L/15 - typ Chiński

29) 7,5 cm DZIAŁO GÓRSKIE Wz 1915

30) 10 cm HAUBICA GÓRSKA Wz 1908

31) 10 cm HAUBICA GÓRSKA Wz 1910

32) 10 cm HAUBICA GÓRSKA Wz 1916

33) 15 cm HAUBICA GÓRSKA Wz 1918

 

DZIAŁA ARTYLERII FORTECZNEJ

34) 6 cm ARMATA KAZAMATOWA Wz 1898

35) 6 cm ARMATA KAZAMATOWA Wz 1899

36) 6 cm ARMATA KAZAMATOWA Wz 1910

37) 6 cm ARMATA PANCERNA JEŻDŻˇCA Wz 1898

38) 7 cm ARMATA L/42 Wz 1898

39) 8 cm ARMATA Wz 1875 NA WYSOKIEJ LAWECIE

40) 8 cm ARMATA Wz 1894

41) 8 cm ARMATA Wz 1898

42) 8 cm ARMATA PANCERNA Wz 1894

43) 8 cm ARMATA PANCERNA WYSUWANA Wz 1902

44) 8 cm ARMATA KAZAMATOWA Wz 1894

45) 8 cm ARMATA KAZAMATOWA Wz 1895

46) 8 cm ARMATA Z MINIMALNYM OTWOREM STRZELNICZYM Wz 1894

47) 8 cm ARMATA Z MINIMALNYM OTWOREM STRZELNICZYM Wz 1898

48) 8 cm ARMATA Z MINIMALNYM OTWOREM STRZELNICZYM Wz 1905

49) 8 cm ARMATA Z MINIMALNYM OTWOREM STRZELNICZYM Wz 1905/9

50) 9 cm ARMATA POLOWA Wz 1861

51) 9 cm ARMATA FORTECZNA Wz 1861

52) 9 cm ARMATA Z GŁĘBOKˇ DEPRESJˇ Wz 1861

53) 9 cm ARMATA Wz 1875 NA WYSOKIEJ LAWECIE

54) 9 cm ARMATA KAZAMATOWA Wz 1875

55) 9 cm ARMATA Wz 1904

56) 9 cm ARMATA Wz 1907

57) 9 cm MO¬DZIERZ POZYCYJNY Wz 1880

58) 10 cm HAUBICA PANCERNA Wz 1899

59) 10 cm HAUBICA PANCERNA Wz 1905

60) 10 cm HAUBICA PANCERNA Wz 1906

61) 10 cm HAUBICA PANCERNA Wz 1909

62) 10 cm HAUBICA WIEŻOWA Wz 1914

63) 10 cm HAUBICA Wz 1905

64) 10 cm HAUBICA KAZAMATOWA Wz 1912

65) 12 cm ARMATA POZYCYJNA Wz 1861, 1861/95 i Wz 1861/1910

66) 12 cm ARMATA POLOWA Wz 1861

67) 12 cm ARMATA FORTECZNA Wz 1861

68) 12 cm ARMATA Z GŁĘBOKˇ DEPRESJˇ Wz 1861

69) 12 cm DZIAŁO POZYCYJNE Wz 1880

70) 12 cm ARMATA Z MINIMALNYM OTWOREM STRZELNICZYM Wz 1880

71) 12 cm ARMATA Z MINIMALNYM OTWOREM STRZELNICZYM Wz 1885

72) 12 cm ARMATA Z MINIMALNYM OTWOREM STRZELNICZYM Wz 1896

73) 12 cm ARMATA NADBRZEŻNA L/40

74) 15 cm ARMATA POLOWA Wz 1861

75) 15 cm ARMATA POZYCYJNA Wz 1861, Wz 1861/95 i Wz 1861/1910

76) 15 cm ARMATA FORTECZNA Wz 1861

77) 15 cm ARMATA Z GŁĘBOKˇ DEPRESJˇ Wz 1861

78) 15 cm MO¬DZIERZ Wz 1878

79) 15 cm MO¬DZIERZ POLOWY Wz 1880

80) 15 cm MO¬DZIERZ POZYCYJNY Wz 1880v

81) 15 cm MO¬DZIERZ PANCERNY Wz 1880

82) 15 cm DZIAŁO POZYCYJNE Wz 1880

83) 15 cm HAUBICA PANCERNA Wz 1894 (99)

84) 15 cm HAUBICA BATERYJNA Wz 1894 NA WYSOKIEJ LAWECIE

85) 15 cm HAUBICA MOTOROWA Wz 1915

86) 15 cm ARMATA MOTOROWA Wz 1915

87) 15 cm ARMATA MOTOROWA Wz 1915/16

88) 18 cm DZIAŁO POZYCYJNE Wz 1880

89) 21 cm ARMATA NADBRZEŻNA L/22 Kruppa

90) 21 cm MO¬DZIERZ POZYCYJNY Wz 1873

91) 21 cm MO¬DZIERZ POZYCYJNY Wz 1880

92) 21 cm MO¬DZIERZ NADBRZEŻNY Wz 1873

93) 21 cm MO¬DZIERZ NADBRZEŻNY Wz 1880

94) 21 cm MO¬DZIERZ Wz 1918

95) 24 cm MO¬DZIERZ Wz 1898

96) 24 cm MO¬DZIERZ Wz 1898/7

97) 24 cm ARMATA NADBRZEŻNA L/22

98) 24 cm ARMATA POLOWA Wz 1916

99) 28 cm ARMATA NADBRZEŻNA L/22 Kruppa

100) 28 cm ARMATA NADBRZEŻNA L/35

101) 28 cm NADBRZEŻNA ARMATA WIEŻOWA L/35

102) 28 cm ARMATA Z MINIMALNYM OTWOREM STRZELNICZYM Kruppa

103) 30,5 cm ARMATA NADBRZEŻNA L/40

104) 30,5 cm MO¬DZIERZ Wz 1911

105) 30,5 cm MO¬DZIERZ Wz 1916

106) 35 cm ARMATA Wz 1916 "GEORG"

107) 38 cm CIĘŻKA HAUBICA Wz 1916

108) 42 cm HAUBICA Wz 1914

109) 42 cm HAUBICA MOTOROWA Wz 1916

110) 42 cm HAUBICA MOTOROWA Wz 1917

 

DZIAŁA MARYNARKI WOJENNEJ

111) 3,7 cm ARMATA MORSKA L/23

112) 3,7 cm ARMATA MORSKA NA PODSTAWIE STOŻKOWEJ L/26

113) 4,7 cm ARMATA MORSKA L/33

114) 4,7 cm ARMATA MORSKA NA PODSTAWIE Z ODRZUTEM LUFY L/44

115) 4,7 cm ARMATA MORSKA NA PODSTAWIE KOŁYSKOWEJ L/44

116) 7 cm ARMATA MORSKA L/15

117) 7 cm ARMATA MORSKA L/18

118) 7 cm DZIAŁO MORSKIE DESANTOWE L/18 Wz 1903

119) 7 cm ARMATA MORSKA L/26

120) 7 cm ARMATA MORSKA L/30

121) 7 cm ARMATA MORSKA L/45

122) 7 cm ARMATA MORSKA L/50

123) 7 cm ARMATA MORSKA L/66

124) 7,5 cm ARMATA MORSKA L/30

125) 10 cm ARMATA MORSKA L/50

126) 12 cm HAUBICA L/10

127) 12 cm ARMATA MORSKA L/35

128) 12 cm ARMATA MORSKA L/45

129) 15 cm ARMATA NADBRZEŻNA L/35

130) 15 cm ARMATA NADBRZEŻNA L/40

131) 15 cm ARMATA MORSKA L/40

132) 15 cm ARMATA MORSKA L/50

133) 15 cm ARMATA NADBRZEŻNA L/50 z 1899 r.

134) 15 cm HAUBICA NADBRZEŻNA Wz 1899

135) 19 cm ARMATA MORSKA L/42

136) 24 cm ARMATA MORSKA L/45

137) 30,5 cm ARMATA MORSKA L/45

138) WYRZUTNIA TORPED

 

MIOTACZE MIN I GRANATÓW

139) 9 cm MIOTACZ MIN SYSTEMU LANZ

140) 9 cm MIOTACZ MIN Wz 1914

141) 9 cm MIOTACZ MIN Wz 1914/16/

142) 9 cm MIOTACZ MIN Wz 1917

143) 12 cm MIOTACZ MIN Wz 1915

144) 14 cm MIOTACZ MIN Wz 1915

145) 14 cm MIOTACZ MIN Wz 1916

146) 14 cm MIOTACZ MIN Wz 1918

147) 22,5 cm MIOTACZ MIN Wz 1915

148) 22,5 cm MIOTACZ MIN Wz 1917

149) 24 cm MIOTACZ MIN Wz 1916 Böhler

150) 26 cm MIOTACZ MIN Wz 1916

151) 26 cm MIOTACZ MIN Wz 1917

152) 50 cm MIOTACZ MIN Wz 1917/18 Storek

153) 8 cm GAZOWY MIOTACZ MIN Wz 1915

154) 10,5 cm GAZOWY MIOTACZ MIN Wz 1915

155) 12 cm GAZOWY MIOTACZ MIN Wz 1916

156) 15 cm GAZOWY MIOTACZ MIN Wz 1916 - RÓKA-HALASZ

157) 20 cm GAZOWY MIOTACZ MIN Wz 1916

158) PRZENO¦NY MIOTACZ GRANATÓW Wz 1915

159) ¦REDNI MIOTACZ GRANATÓW Wz 1916

 

DZIAŁA PRZECIWLOTNICZE

160) 3,7 cm ARMATA PRZECIWLOTNICZA MORSKA z 1911 r.

161) 4,7 cm ARMATA OBRONY PRZECIWBALONOWEJ Wz 1911

162) 7 cm DZIAŁO PRZECIWLOTNICZE MORSKIE L/26

163) 7 cm DZIAŁO PRZECIWLOTNICZE MORSKIE L/50

164) 7,5 cm DZIAŁO PRZECIWLOTNICZE MORSKIE L/35

165) 8 cm ARMATA PRZECIWLOTNICZA Wz 1905/8

166) 8 cm ARMATA PRZECIWLOTNICZA Wz 1914

167) 8 cm ARMATA PRZECIWLOTNICZA Wz 1916

168) 8 cm SAMOCHODOWA ARMATA PRZECIWLOTNICZA Wz 1916 Erhard

169) 9 cm DZIAŁO PRZECIWLOTNICZE MORSKIE L/45 Wz 1912

 

DZIAŁA W FAZIE PROJEKTU

170) 6 cm ARMATA POLOWA Wz 1894

171) 7,5 cm ARMATA POLOWA z 1890r. K/90

172) 7,5 cm ARMATA POLOWA Wz 1894

173) 7,5 cm ARMATA POLOWA Wz 1897

174) 7,5 cm ARMATA POLOWA z 1899 r.

175) 7,5 cm ARMATA POLOWA z 1900 r.

176) 7,5 cm ARMATA POLOWA z 1901 r.

177) 7,5 cm ARMATA POLOWA z 1902 r.

178) 7,5 cm ARMATA POLOWA z 1904 r.

179) 7,5 cm ARMATA WSPARCIA Wz 1915

180) 7,7 cm ARMATA POLOWA z 1897r.

181) 8 cm ARMATA POLOWA z 1903 r.

182) 8 cm ARMATA POLOWA Wz 1911

183) 8 cm ARMATA POLOWA Wz 1915

184) 8,35 cm ARMATA POLOWA Wz 1916

185) 9 cm ARMATA POLOWA z 1897 r.

186) 10 cm HAUBICA POLOWA z 1910 r. z przedrzutem lufy

187) 15 cm HAUBICA POLOWA Wz 1908

188) 7,5 cm ARMATA GÓRSKA Wz 1907 - z wysok± lawet±

189) 7,5 cm ARMATA GÓRSKA z 1910 r. - z przedrzutem lufy

190) 7,5 cm ARMATA GÓRSKA z 1912 r. L/13

191) 12 cm MO¬DZIERZ z 1899 r.

192) 12 cm ARMATA Z MINIMALNYM OTWOREM STRZELNICZYM L/27

193) 15 cm MO¬DZIERZ z 1904 r.

 

INNE DZIAŁA

194) 2,5 cm DZIAŁKO MASZYNOWE Palmkrantz

195) 3,7 cm ARMATA MASZYNOWA Vickers

196) 4,7 cm ARMATA REWOLWEROWA Hotchkis

 

 

 

POWRÓT