"GALICJA W OGNIU 1914" OBRONA TWIERDZY KRAKÓW PRZED ARMIˇ CARSKˇ W 1914 ROKU

 

KRAKÓW 3-4. GRUDNIA 2011 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU:

 

 

2 grudnia:

- od18.00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie i rejestracja

 

3 grudnia:

- 9.00 ¶niadanie

- 11.00 wyjazd pododdziałów do Rynku Głównego (wyładunek z transportu przy Barbakanie)

-11,30 uformowanie kolumny pod Barbakanem i przemarsz do Rynku Głównego

-12,00 wysłuchanie hejnału na Scenie Tragów Bożonarodzeniowych na Rynku Głównym, rozpoczęcie barbarkowym wystrzałem, prezentacja poszczególnych oddziałów, opowie¶ci o obronie Krakowa na scenie, czas wolny

- 15.00 zbiórka pododdziałów pod Barbakanem i przejazd na Fort 49 Krzesławice

- 16.00 obiad

- 16.30 przygotowanie pola inscenizacji

- 17.45 wydanie  broni strzelaj±cej

- 18.00 rozpoczęcie nocnej inscenizacji z zastosowaniem reflektorów fortecznych "Obrona Twierdzy Kraków 1914"

- 19.00 zakończenie inscenizacji i poczęstunek grzańcem galicyjskim

- 20.00 kolacja forteczna i biesiada artyleryjska

 

4 grudnia:

- 8.00 ¶niadanie

- 9.00 forteczna Msza Ś¦w.  w dniu Ś¦w. Barbary - patronki artylerzystów

- 11.00 pasowanie nowych artylerzystów FsAR2

 

 

 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU GRUP PRAGNˇCYCH WZIˇĆ UDZIAŁ W INSCENIZACJI PRZYJMOWANE BĘDˇ DO 15 PA¬DZIERNIKA 2011 DROGˇ POCZTOWˇ NA ADRES:

 

TRADYCYJNY ODDZIAŁA C. i K. REG. ART. FORT. No.2

UL. DO FORTU 8

32-087 ZIELONKI

LUB E-MAIL: fsar2(małpa)o2.pl

Z DOPISKIEM: TWIERDZA KRAKÓW

 

ZGŁOSZENIA POWINNY ZAWIERAĆ NASTĘPUJˇCˇ INFORMACJĘ:

- NAZWĘ GRUPY

- LICZBĘ UCZESTNIKÓW

- TERMIN PRZYJAZDU

- RODZAJ ¦RODKA TRANSPORTU

- ZDJĘCIE GRUPY W MUNDURACH

 

 

 

 

 

RELACJA Z IMPREZY:

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWIASTUN INSCENIZACJI  DLA TVP KRAKÓW

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁ WYEMITOWANY PRZEZ TVP KRAKÓW W KRONICE KRAKOWSKIEJ

 

 

 

PRZEMARSZ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA RYNKU GŁÓWNYM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCENIZACJA "GALICJA W OGNIU 1914 - OBRONA TWIERDZY KRAKÓW:

 

I CZʦĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA POZYCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II CZʦĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIESIADA ARTYLERYJSKA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTECZNA MSZA ¦w. W DNIU ¦w, BARBARY PATRONKI ARTYLERZYSTÓW:

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOWANIE NOWYCH ARTYLERZYSTÓW:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY W PROJEKCIE:

 

    

 

     

 

 

 

NASI SPONSORZY

 

    

 

 

 

 

PATRONATY MEDIALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT