SPOTKANIA Z HISTORIĄ

 

    W celu propagowania nauki historii, a w szczególności historii lokalnej, Stowarzyszenie nasze rozpoczyna program edukacyjny skierowany do młodych osób z trzech grup wiekowych: 7-10 lat, 11-14 lat i 15-18 lat. Zajęcia będą odbywały się w jednym z wybranych do tego celu obiektów zabytkowych należących do byłej twierdzy Kraków.

   

    Nietypowa forma lekcji poprzez spotkanie z żywą historią niewątpliwie będzie stanowiła wyjątkowo atrakcyjną propozycję dla dzieci i młodzieży. Zajęcia będą składały się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej, jak je w najprostszy sposób można scharakteryzować.

    Część teoretyczną będzie stanowił multimedialny pokaz połączony z opowieściami o  przygotowanych do tego celu eksponatach. Całość części teoretycznej będzie podsumowana poprzez quiz pozwalający na zdobycie poszczególnych elementów umundurowania, w które uczestnicy zajęć będą mogli się przebrać.

    Część druga będzie miała formę zabawy ruchowej połączonej ze zwiedzaniem danego obiektu. W ramach niej znajdzie się między innymi tor ćwiczeń wojskowych dostosowany do możliwości  zarówno wiekowych jak i fizycznych uczestników zajęć. 

 

    Uczestnicy żywych lekcji historii będą otrzymywali materiały drukowane poświęcone zajęciom, z których dowiedzą się jak wyglądało życie żołnierskie na przełomie XIX i XX w. oraz będą mogli osobiście zapoznać się z replikami historycznej broni strzeleckiej używanej w wojsku. Zajęcia prowadzą instruktorzy ubrani w stroje historyczne.

 

    Program zajęć może być na prośbę dopasowany do potrzeb uczestników. Koszt zajęć wynosi od 10 - 20 zł za uczestnika w zależności od wybranej opcji.

 

Opcje zajęć:

 

 

podstawowa

pełna
pokaz multimedialny x x
prelekcja z pokazem eksponatów   x
quiz x x
zwiedzanie obiektu x x
tor sprawnościowy   x
fechtunek karabinem x
materiały drukowane x x
działoczyny i strzelanie z repliki armaty   x
historia lokalna w faktach i pamiątkach   x
kuchnia wojskowa fakty i mity x x
czas trwania 2 - 3 h* 3-4 h*

* w zależności od liczebności grupy

 

 

   W sprawie rezerwacji terminów zajęć prosimy o kontakt z Magdaleną Cichocką pod nr tel. 883-283-018

 

 

Jedna z zabaw przygotowana dla dzieci w wieku 7-10 lat - kłucie baloników szablą.

 

 

Program realizowany dzięki dofinansowaniu Fundacji Banku Zachodniego - WBK, który wsparł finansowo wykonanie części wyposażenia do prowadzenia zajęć.

 

 

 

 

 

POWRÓT